Muzykoterapia

Cele i korzyści

Jak / Dla kogo

Ilość zajęć

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu i są przeznaczone dla wszystkich dzieci, ze wszystkich grup.