Program profilaktyki i terapii logopedycznej

Program profilaktyki i terapii logopedycznej realizowany jest w grupach przedszkolnych oraz w starszych grupach żłobkowych. Wszystkie dzieci, których rodzice wyrazili pisemną zgodę, objęte zostaną przesiewowym badaniem mowy w celu wyłonienia grupy podlegającej pełnemu badaniu logopedycznemu.

Cele i korzyści

Jak / dla kogo

Praca terapeutyczna oparta jest na zasadach wczesnego i kompleksowego oddziaływania, indywidualizacji, systematyczności i stopniowania trudności. łączy w sobie różne metody terapeutyczne:

Ilość zajęć        

Zajęcia odbywają się w ramach WWR lub w ramach kształcenia specjalnego zgodnie z zaleceniami określonymi w orzeczeniu lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. Zajęcia przeprowadzane są zgodnie z indywidualnym programem edukacyjno-terapeutycznym dla każdego dziecka.

Pozostałe dzieci uczęszczają na zajęcia raz w tygodniu po 30 minut – zajęcia indywidualne.
Dodatkowo przewidziane są zajęcia grupowe dla wszystkich dzieci z grupy docelowej – raz w tygodniu po 30 minut.