Terapia integracji sensorycznej

Terapia integracji sensorycznej ma postać ukierunkowanej zabawy, podczas której wyrównywane zostają procesy odbioru i przekazu przez układ nerwowy. Podczas zajęć dziecko wykonuje konkretne zadania, jednak poprzez formę zabawy chętniej bierze w niej udział i ma przekonanie, że tworzy zabawę razem z terapeutą. Terapia prowadzona jest w specjalnie przystosowanych salach, jak: sala terapii integracji sensorycznej oraz sala doświadczania świata.

Cele i korzyści

Jak / dla kogo

Nieprawidłowości najczęściej objawiają się zbyt małą lub wzmożoną wrażliwością na bodźce, zbyt wysokim lub niskim poziomem aktywności ruchowej, niewłaściwym poziomem uwagi, słabą organizacją zachowania, problemami z koordynacją ruchową, opóźnionym rozwojem mowy.

Ilość zajęć

Zajęcia odbywają się w ramach WWR lub w ramach kształcenia specjalnego zgodnie z zaleceniami określonymi w orzeczeniu lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. Zajęcia przeprowadzane są zgodnie z indywidualnym programem edukacyjno-terapeutycznym dla każdego dziecka.