Terapia odruchów INPP

Odruchy pierwotne pojawiają się u maluchów w pierwszych tygodniach życia – są niezależne od woli dziecka i są reakcją na bodźce, które go otaczają. Stopniowo przekształcają się w coraz bardziej zaawansowane umiejętności motoryczne. Wczesne odruchy zapewniają swego rodzaju trening dla wielu aspektów późniejszego funkcjonowania. Następnie przekształcają się w odruchy posturalne. Jeśli odruchy pierwotne nie wygasną w odpowiednim czasie, a odruchy posturalne nie wykształcą się do czasu, kiedy dziecko osiągnie wiek szkolny, to mogą one kolidować z rozwojem złożonych umiejętności oraz powodować ogólnorozwojowe problemy.

CELE I KORZYŚCI

JAK / DLA KOGO

Co może wskazywać na konieczność przeprowadzenia diagnozy i terapii metodą INPP:

ILOŚĆ ZAJĘĆ

W przedszkolu prowadzony jest odruchowy program szkolny (od 4 roku życia), który pozwala na sprawdzenie odruchów pierwotnych oraz wstępną konsultację. W sytuacjach koniecznych zalecamy rozpoczęcie terapii metodą INPP.