Zajęcia z funkcjonowania emocjonalno-społecznego

Harmonijny rozwój dziecka to nie tylko wzrost kompetencji poznawczych i rozwój fizyczny. Równie ważne dla prawidłowego i satysfakcjonującego funkcjonowania człowieka jest dobre samopoczucie, które w dużej mierze zależy od tego, jak układają się nasze relacje z innymi. Na tej podstawie można powiedzieć, że uczucia są elementem nieodzownym w komunikowaniu się z drugim człowiekiem oraz  towarzyszą przekazywaniu informacji. Wiek przedszkolny charakteryzuje się silną dynamiką procesów emocjonalnych. Dopiero pod koniec okresu przedszkolnego dziecko zdobywa umiejętność powściągania afektów, co świadczy o stopniowym osiąganiu dojrzałości emocjonalnej. Dlatego kształtowanie emocjonalności dzieci w wieku przedszkolnym jest niezwykle istotne w ich prawidłowym i harmonijnym rozwoju.

Cele i korzyści

Jak / dla kogo

W terapii wykorzystywane są metody zabawy integracyjnej, pantomimi, muzykoterapii, bajko terapii, socjoterapii, a także terapii plastycznej i zabawowej.

Ilość zajęć 

Zajęcia odbywają się w ramach WWR lub w ramach kształcenia specjalnego zgodnie z zaleceniami określonymi w orzeczeniu lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. Zajęcia przeprowadzane są zgodnie z indywidualnym programem edukacyjno-terapeutycznym dla każdego dziecka.