Muzykoterapia i zajęcia taneczno-ruchowe

Ruch, muzyka i taniec to rodzaje ekspresji, które wyzwalane są w sposób naturalny i umiejętnie wykorzystywane. Służą rozwijaniu u dzieci potrzeby poznawania świata i kształtują jego aktywność edukacyjną. W Bajkowej Krainie muzykujemy wspólnie, przez co dzieci uczą się pracy w grupie i starają się wywiązywać z powierzonych im zadań.

Cele i korzyści

Ilość zajęć

Zajęcia prowadzone są raz w tygodniu przez muzykoterapeutę.