O nas

dlaczego my?

W Bajkowej Krainie najważniejsze jest dziecko i jego potrzeby. Rozumiemy je i pomagamy mu w rozwoju, wspierając twórczą i spontaniczną aktywność. Naszym zadaniem w opiece nad Waszymi pociechami jest przede wszystkim pomoc w wielu obszarach.

Codziennie rozwijamy indywidualne cech osobowości dziecka, rozwijamy samodzielności i wiarę w siebie, we własne siły. Nasze maluchy bawią się w dobrej atmosferze, ale i uczą się pracy – tej indywidualnej, i tej zbiorowej. Uczymy koncentracji, uczymy formowania postaw wzajemnej pomocy bez rywalizacji i szacunku do pracy innych. Zawsze zwracamy uwagę na indywidualne uzdolnienia i umiejętności dziecka, doceniając je i pomagając im zaistnieć bardziej.

W Bajkowej Krainie nasze maluchy rozwijają się harmonijnie i nabierają cech osobowościowych. Dbamy o to szczególnie, realizując program WWR (wczesne wspomaganie rozwoju) oraz program Kształcenia Specjalnego dla maluchów, które tego wymagają. Są przy tym szczęśliwe i radosne, chętnie biorą udział w zajęciach i zabawach dostosowanych do ich potrzeb i ich wieku – możliwości i etapu rozwoju. W Bajkowej Krainie dzieci się nie nudzą!

nasza historia

Bajkowa Kraina to przedszkole z tradycjami. Placówka, w której od samego początku stawia się dobro i rozwój dziecka na pierwszym miejscu. Dzieje się tak przede wszystkim za sprawą naszej kadry – grona specjalistów i terapeutów, którzy w sposób kompleksowy zajmują się dziećmi, dbając o ich wczesnoszkolne wychowanie, a także niwelując zaburzenia rozwojowe. Zespół Bajkowej Krainy to, poza nauczycielami wychowania przedszkolnego, także psycholodzy, pedagodzy specjalni, fizjoterapeuci, logopedzi, terapeuci SI oraz terapeuci INPP.

Bajkowa Kraina wraz z Tęczową Krainą  – naszym żłobkiem w Świętochłowicach – tworzą miejsca przyjazne dzieciom. Zarówno w żłobku, jak i w przedszkolu dbamy o komfort i bezpieczeństwo maluchów – o najwyższe standardy opieki, odpowiednie przystosowanie lokalu i dobór adekwatnego personelu. Od samego początku najważniejsze są dla nas kwalifikacje naszych opiekunów i odpowiednio przygotowana dla potrzeb dzieci przestrzeń.

Bajkowa Kraina realizując codzienną misję chce, by dzieci oddane pod naszą opiekę, rozwijały się prawidłowo, dlatego pamiętamy także o maluszkach, którym proces adaptacyjny zajmuje więcej czasu, o dzieciach, które wymagają większej opieki i uwagi. Wraz z zaprzyjaźnioną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną Tutti prowadzimy kształcenie specjalne zgodne z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub zgodnie z opinią o WWR – na podstawie ustawy o prawie oświatowym. Dbamy także o swój rozwój – otrzymaliśmy decyzję akredytacyjną Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na potrzeby organizacji szkoleń opiekunów w żłobkach i klubach dziecięcych, co z powodzeniem wdrożyliśmy i realizujemy. Nawiązaliśmy współpracę z Instytutem Komeńskiego w Warszawie, by dzieciom zapewnić harmonijny rozwój, zgodny z najwyższymi standardami.

nasi opiekunowie

Nasi opiekunowie to wykwalifikowany zespół psychologów, opiekunów dziecięcych i pedagogów (w tym pedagogów specjalnych), terapeutów SI oraz INPP, arteterapeutów, muzykoterapeutów, logopedów i neurologopedów, fizjoterapeutów oraz położnych bazujących na wielu metodach pracy z dziećmi m.in. metodzie ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, choreoterapii, arteterapii, bajkoterapii, które pozwalają zapewnić wszechstronny rozwój dziecka. W pracy z dziećmi wykorzystujemy także elementy metody Marii Montesorri, która kładzie nacisk na swobodny rozwój dziecka i stawia na jego samodzielność.

Dzieci Bajkowej i Tęczowej Krainy objęte są programem, na który składają się bloki przyrodnicze, społeczno-emocjonalne, techniczne, artystyczno-manualne, matematyczne, wiedzy o świecie, rozwijające określone umiejętności dziecka. Opiekunowie naszych placówek na każdy tydzień opracowują plan zajęć, a jednocześnie przy tym, w przedszkolu realizowana jest podstawa programowa.

projekty unijne & dotacje

Corocznie realizujemy kolejne edycje rządowego Programu Maluch. W ubiegłych latach realizowaliśmy zadanie z projektu 1.5 POKL, czyli prowadzenie klubu dziecięcego i zapewnienie miejsc opieki w ramach godzenia życia zawodowego i rodzinnego. Od 2013 roku zawieramy roczne umowy z jednostkami samorządu terytorialnego jako podmiot realizujący opiekę nad dziećmi oraz otrzymujemy dofinansowania do pobytu dzieci z danej gminy w ramach subwencji oświatowej. Od wielu lat też z powodzeniem przystępujemy i korzystamy z wielu projektów unijnych. O bieżących aktywnościach w tym zakresie informacje znajdziecie w zakładce AKTUALNOŚCI konkretnej placówki.