Formy pracy we Wczesnym Wspomaganiu Rozwoju

Wczesne Wspomaganie Rozwoju to specjalistyczne zajęcia, których celem jest wspieranie funkcjonowania dziecka na wszystkich płaszczyznach lub na płaszczyznach, które wymagają takiego wspierania. Bardzo często pytacie nas o program WWR, o to jak rozpocząć, co trzeba zrobić, by dziecko mogło zostać nim objęte. Pytacie też na czym polega WWR. Dlatego odpowiadamy. Dziś o formach pracy, jakie są przez nas (i pewnie przez innych specjalistów) stosowane na co dzień w terapii.

Każde dziecko jest inne, każde dziecko wymagające WWR może mieć inny problem lub też wielość problemów, ale wyraźnie nie radzić sobie z jednym – wiodącym. Każde dziecko zatem potrzebuje indywidualnej terapii i indywidualnie dobranych godzin z konkretnymi specjalistami. Dla większej skuteczności WWR stosuje się wiele form pracy jednocześnie, bowiem każda z nich może mieć nieoceniony wpływ na inną metodę, inną pracę terapeutyczną i na więcej niż jeden problem zaburzeniowy.

Bardzo często w WWR nie brakuje (nie powinno zabraknąć) zajęć z integracji sensorycznej, bowiem to całościowe spojrzenie na małego człowieka i jego zmysły. Zajęcia te prowadzone są w specjalnej sali, wyposażonej w specjalistyczny sprzęt – huśtawki, hamaki, platformy, duże piłki, suchy basen. Zabawa z tymi sprzętami – bo zajęcia zawsze mają formę zabawy – pozwala usprawnić bazowe systemy sensoryczne i procesy nerwowe, które leżą u podstaw wielu umiejętności. Brak prawidłowej integracji zmysłowej może powodować problemy z koordynacją ruchową, percepcją słuchową czy wzrokową, a także mową i czytaniem oraz pisaniem, liczeniem. Integracja sensoryczna wpływa na bardzo wiele obszarów życia młodego człowieka, dlatego jest jednym z kluczowych elementów programu WWR.

W programie WWR nie powinno też zabraknąć terapii ruchu rozwijającego wg Weroniki Sherborn’e. Ta przeznaczona jest dla dzieci o nieharmonijnym lub zaburzonym rozwoju psychoruchowym. Terapia, która jest formą ruchowej zabawy rodziców lub opiekunów z dziećmi dba o wszechstronny rozwój małego człowieka. W trakcie spotkań, dzieci rozwijają świadomość własnego ciała i przestrzeni, pracują nad rozwojem kompetencji językowych, uczą się nawiązywać relacje z innymi osobami i współpracować. Uczą się jak sterować własną uwagą oraz jak się relaksować. Dodatkowo rozwijają kreatywność, podnoszą sprawność ruchową, a także zaspokajają podstawowe potrzeby jakimi są poczucie własnej wartości, miłości i akceptacji. Terapia tą metodą ma nieocenioną wartość w podnoszeniu efektywności terapii logopedycznej i pedagogicznej. Jak widzimy, program WWR jest tak skonstruowany, by wszystkie zastosowane ze sobą formy terapii dobrze współgrały i wpływały na siebie.

Kolejne dwa elementy, czyli terapia logopedyczna i psychopedagogicza są równie ważne, jak poprzednie. Zajęcia stymulujące rozwój mowy dla dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, a także dla dzieci z zaburzeniami artykulacyjnymi i komunikacyjnymi są niezbędne w programie WWR. Zajęcia te polegają na zabawach i ćwiczeniach pobudzających dziecko do mówienia, ćwiczeniach usprawniających narządy artykulacyjne oraz uczeniu się używania prawidłowych form leksykalnych i gramatycznych. Poziom tych zajęć i metody pracy zależą ściśle od wad rozwojowych dziecka i jego wieku. Całość WWR prowadzona jest w duchu terapii psychopedagogicznej, czyli ogólnorozwojowych zajęć edukacyjnych, które uwzględniają indywidualne potrzeby dziecka związane z rozwojem poznawczym, emocjonalnym, społecznym i ruchowym.  Czyli każdym, który ma wpływ na całościowy rozwój młodego człowieka.

W programie WWR metody pracy zawsze dobierane są w zależności od rozwojowych potrzeb dziecka. Jedno dziecko może potrzebować większej ilości godzi z terapii logopedycznej, inne z terapii fizjoterapeutycznej czy terapii ruchu. Prowadzone w ramach WWR zajęcia stymulują rozwój form komunikowania się i stwarzają wiele okazji do naśladowania.

Jeśli myślisz, że Twoje dziecko potrzebuję programu WWR, zobacz jak możesz go wdrożyć. Przeczytaj tekst: Wszystko, co musisz wiedzieć o WWR

Zobacz także inne nasze artykuły:

Rola integracji sensorycznej

Ruch w życiu dziecka

Korzystaj z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, kiedy czujesz że masz taką potrzebę

Zaburzenia SI

Kiedy do logopedy

Rozwój mowy